Rekonštrukcia funkcionalistickej pamiatky, Bezručova 3 a 5, Bratislava

Objekty bývalej polikliniky predstavujú vrcholné stavby slovenského funkcionalizmu. V spolupráci s mestským pamiatkovým úradom sme navrhli rekonštrukciu, ktorá stavbe vracia pôvodný funkcionalistický výraz, dáva jej nové funkcie a zároveň ju robí schopnou tieto funkcie naplniť.

Objekty bývalej nemocnice predstavujú vrcholné stavby slovenského funkcionalizmu. V spolupráci s mestským pamiatkovým úradom sme navrhli rekonštrukciu, ktorá kultúrnej pamiatke vracia pôvodný funkcionalistický výraz, dáva jej nové funkcie a zároveň ju robí schopnou tieto funkcie naplniť. Všetko pri zachovaní pôvodných historických prvkov a hodnôt. Domy sme zbavili nadstavby so šikmou strechou, ktorá bola urobená dodatočne a negovala ich funkcionalistický charakter. Na jej miesto sme navrhli nadstavbu, ktorá sa nehrá na súčasť budovy, naopak, jasne definuje svoju novú funkciu, čím necháva vyniknúť historické budovy v pôvodnej kráse. V obnovených budovách pribudne okrem pôvodnej zdravotníckej funkcie aj bývanie, administratíva a občianska vybavenosť. Nové funkcie si vyžiadali vyriešenie statickej dopravy, preto sme pod budovu na Bezručovej 3 navrhli viacpodlažné podzemné garáže. Citlivá a profesionálna obnova vdýchne historicky dôležitej stavbe nový život pri zachovaní genius loci budovy a lokality. Secesný Modrý kostolík tak dostane po dlhšom čase dôstojného funkcionalistického suseda v pôvodnom výraze, ktorý bude komfortne slúžiť budúcim obyvateľom a návšteníkom. Autormi rekonštrukcie sú Ing. arch. Dušan Dinaj a RULES, s.r.o.

Bezručova 3

Bezručova 3 - centrálne schodisko

Bezručova 5

Bezručova 5 átrium

Lomonosova s podzemnou garážou

Átrium

Fotografie: Matej Hakár


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti