Podkrovný byt, Staré Mesto

Podkrovné priestory majú charizmu, ale ak ich chceme rozumne využiť, treba im prispôsobiť zariadenie. Interiér podkrovného bytu v nadstavbe s priznaným krovom sme navrhli tak, aby nepotláčal vzdušnosť podkrovia a spĺňal potreby obyvateľov.

Dispozíciu podkrovia sme začali riešiť až v čase zrealizovaného strešného krovu, pri návrhu dispozície sme sa museli držať skutkového stavu. Počas stavby sme brali ohľad na ochranu drevených prvkov krovu, pretože sme počítali s ich priznaním.

Prehľadávaj

Priestory

Rozloha

Cena

vlastnosti