Nízkoenergetické bytové domy, Wolfsthal, Rakúsko

Súbor bytových domov s malometrážnymi bytmi sme navrhli kompaktne a jednoducho, aby ich bolo možné za rozumné náklady zrealizovať. Cenovo dostupné domy spĺňajú vysoké kritéria na estetiku a nízku spotrebu energie.

Súbor bytových domov s malometrážnymi bytmi sme navrhli kompaktne a jednoducho, aby ich bolo možné za rozumné náklady zrealizovať a ponúknuť mladým rodinám. Cenovo dostupné domy spĺňajú vysoké kritéria na estetiku a nízku spotrebu energie.

Návrh (vizualizácia) bytových domov pri železnici

Po pravej strane cesty sú obytné domy A1 až A4, ktoré hmotami oddeľujú sídlisko od železničnej trate. Každý dom obsahuje štyri byty s južnou orientáciou. Na prízemí sú dvojizbové so záhradami, na poschodí trojizbové s loggiami. Byty na poschodí sú prístupné exteriérovým schodiskom, ktoré je riešené ako samostatná konštrukcia.

Návrh (vizualizácia) bytových domov so záhradami

Každý z obytných domov B4 až B6 (po ľavej strane cesty) obsahuje štyri bytové jednotky. Na prízemí sú dva byty, dvojizbový a trojizbový, s veľkými zahradami a krytými terasami. Z prízemia zo strany cesty sú prístupné aj privátne skladové priestory pre obyvateľov. Na poschodí sú dva trojizbové byty s loggiami. K bytom patria aj parkovacie miesta.

Návrh (vizualizácia) súkromnej záhrady vo vnútrobloku

Vnútroblokové priestory medzi domami B4 až B6 sme využili na súkromné záhrady bytov na prízemí. Privátne záhrady sú na jednej strane otvorené do ulice, aby sa ľudia počas pobytu v záhrade necítili izolovane a osamelo. Ak však budú chcieť súkromie, za domami majú k dispozícii privátne záhrady s terasami, ktoré sú pred zrakmi ľudí z cesty chránené hmotami domov.

Návrh (vizualizácia) detského ihriska

Medzi domami B1 a B2 sa nachádza detské ihrisko pre obyvateľov sídliska. Ihrisko pozostáva z troch funkčných častí - prvá časť s lavičkami je určená pre rodičov, druhá časť obsahuje pieskovisko, tretia časť detské šmykľavky. Ihrisko sme umiestnili tak, aby okolité domy svojimi hmotami zabraňovali šíreniu hluku do zvyšku sídliska.

Návrh (vizualizácia) urbanistického riešenia

Urbanistické riešenie sídliska sme navrhli s ohľadom na súkromie jednotlivých bytov a vzdušnosť a otvorenosť zástavby. Priestory medzi domami - vnútrobloky sú uzatvorené z dvoch dlhších strán. Na kratších stranách sú otvorené, čo zabezpečuje obyvateľom čiastočný kontakt s dianím na ulici, čo považujeme za pozitívum riešenia.

Návrh (vizualizácia) zo severnej vtáčej perspektívy od koľajníc

Pri pohľade od koľajníc je vidieť urbanistický zámer, ktorým bolo obytné domy navrhnúť tak, aby svojimi hmotami chránili vnútroblok od hluku zo železničnej trate. Obytné domy pri koľajniciach majú obytné miestnosti orientované na južnú stranu, severná strana smerom ku koľajisku je introvertná, takže znemožňuje hluku preniknúť dovnútra domu.


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti