Časté otázky

Chcem návrh interiéru, aký je postup?

1. Prostredníctvom kontaktného formulára nám pošlete požiadavky na návrh, ideálne s pôdorysmi a fotkami existujúceho stavu.
2. Na základe údajov z kontaktného formulára Vám zašleme nezáväznú cenovú ponuku.
3. Nasleduje osobné stretnutie u nás v ateliéri, kde prejdeme položky z cenovej ponuky a ukážeme spôsob práce. Po akceptácii ponuky Vám pošleme záväznú ponuku s harmonogramom a zálohovou faktúrou.
4. Po objednávke zaradíme projekt do harmonogramu. Termín začiatku prác na projekte môže byť 4 - 12 týždňov podľa aktuálnej vyťaženosti architektov.
 

Aké podklady sú potrebné pre začiatok architektonickej štúdie?

Výškopis a polohopis pozemku v digitálnej forme *.dwg. so zakreslením inžinierských sietí. Pokiaľ sa jedná o pozemok v zástavbe, je potrebné aj zameranie vonkajších obrysov existujúcich a susedných budov.

Územnoplánovacia informácia (UPI), resp. informácia o miestnych regulatívoch (index zastavanosti, podlažnosť, výška stavby, odstupy od susedných pozemkov, atď)

Fotodokumentácia pozemku

Geologický prieskum (môže byť potrebný pri návrhu zakladania stavieb)

Ako dlho trvá od začiatku návrhu po ukočenie realizácie interiéru?

Priemerná doba dodania kompletného projektu na 100 metrový interiér je okolo 4 mesiacov.

Doba realizácie trvá zvyčajne rovnako dlho ako projekt.