Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra

Riešené územie v širšom centre mesta Nitra ohraničuje cintorín, zástavba rodinných domov a komunikácia. Neexistujúca štruktúra okolia nám umožnila vytvoriť vlastný urbanizmus, ktorého východiskami boli hranice územia, regulatívy, svetlotechnika a požadovaný počet bytov. Urbanistický návrh sme založili na pravouhlom vzore, ktorý nepravidelný tvar pozemku efektívne využíva a zároveň eliminuje vznik nevyužiteľných hluchých miest v jeho rohoch. Opakovateľnosť stavebných objektov, vynikajúci pomer predajnej plochy ku komunikáciam a vyhovujúca svetlotechnika pre všetky byty znamenajú racionálne využitie nákladov a prijateľné ceny bytov. Jednoduchá architektúra, praktické dispozície, veľa súkromnej zelene vytvoria budúcim obyvateľom príjemne miesto pre život.

Riešené územie v širšom centre mesta Nitra ohraničuje cintorín, zástavba rodinných domov a komunikácia. Neexistujúca štruktúra okolia nám umožnila vytvoriť vlastný urbanizmus, ktorého východiskami boli hranice územia, regulatívy, svetlotechnika a požadovaný počet bytov. Urbanistický návrh sme založili na pravouhlom vzore, ktorý nepravidelný tvar pozemku efektívne využíva a zároveň eliminuje vznik nevyužiteľných hluchých miest v jeho rohoch.

Jednoduchosť a efektivita

Jednoduchá architektúra, praktické dispozície a veľa súkromnej zelene vytvoria budúcim obyvateľom príjemne miesto pre život. Opakovateľnosť stavebných objektov, vynikajúci pomer predajnej plochy ku komunikáciam a vyhovujúca svetlotechnika pre všetky byty znamenajú racionálne využitie nákladov na realizáciu a prijateľné ceny bytov.

Nízkopodlažná zástavba s výškovou dominantou

Zástavba pozostáva z nízkych opakovateľných bytových domov a jednej výškovej stavby tvoriacej dominantu územia. Nízke domy majú 4 nadzemné a jedno ustúpené poschodie. Výšková stavba má 18 nadzemných podlaží, každý z jej bytov má loggiu alebo balkón.

Verejné a súkromné priestory

Voľné miesta medzi domami sme využili na súkromné predzáhradky, ktoré prislúchajú väčšine prízemných bytov. Na zvyšku vonkajších plôch vznikli rôznotematické verejné priestory. Geometrická konfigurácia zástavby vytvára polouzatvorené vnútrobloky, ktoré vo svojom vnútri vytvárajú vlastný súkromný svet. Zároveň však ponecháva priehľady, ktoré dávajú priestorom dýchať. 


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti