Môjdom, 04/2012, Neštandardnou rekonštrukciou k vyššiemu štandardu, 126-131

V aprílovom čísle 2012 časopisu MôjDOM nájdete na stranách 128 - 129 náš projekt Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu v Bernolákove v článku "Nadštandardnou rekonštrukciou k vyššiemu štandardu".