O nás

Architektonický ateliér RULES založil v roku 2010 Rudolf Lesňák po pôsobení vo Viedni v Architekturbüro Reinberg spolu s Tomášom Hulimanom a Milanom Grega-Jakubom. Za 5 rokov od vzniku má ateliér 15 architektov a vyše 50 zrealizovaných projektov. Venujeme sa návrhom všetkých druhov a veľkostí. Máme radi jednoduchosť a nadhľad, výsledkom sú realizácie s trvalou pridanou hodnotou. 

 

Ing. Arch. Rudolf Lesňák autorizovaný architekt SKA 2032AA (FA STU Bratislava, FA TU Viedeň) +421 901 77 44 00 lesnak@rules.sk
Ing. Arch. Tomáš Huliman architekt (FA STU Bratislava) +421 901 77 44 01 huliman@rules.sk
Ing. Milan Grega-Jakub architekt (SvF STU Bratislava) +421 901 77 44 02 grega@rules.sk
Ing. Arch. Kvetoslava Miľáková architekt (FA STU Bratislava) +421 901 77 44 03 milakova@rules.sk
Ing. Arch. Mária Dida architekt (FA STU Bratislava) +421 901 77 44 04 dida@rules.sk
Ing. Arch. Peter Gajdarik architekt (FA STU Bratislava, Politecnico di Milano) +421 901 77 44 05 gajdarik@rules.sk
Ing. Arch. Michaela Kesanová architekt (FA STU Bratislava) +421 901 77 44 06 kesanova@rules.sk
Ing. Arch. Erika Hvaťová architekt (The University of Sheffield, UK) +421 901 77 44 07 hvatova@rules.sk
Ing. Arch. Marek Škojec architekt (FA STU Bratislava) +421 901 77 44 08 skojec@rules.sk
Ing. Arch. Róbert Bôžek architekt (FA STU Bratislava) +421 901 77 44 09 bozek@rules.sk
Ing. Arch. Matej Kollár architekt (FA STU Bratislava) +421 901 77 44 10 kollar@rules.sk
Bc. Andrea Javorková architekt (FA STU Bratislava) +421 901 77 44 12 javorkova@rules.sk
Ing. Arch. Ján Miškov architekt (FA STU Bratislava) +421 901 77 44 11 miskov@rules.sk
Mgr. art. Tomáš Kučera architekt (VŠVU Bratislava) +421 901 77 13 kucera@rules.sk
Ing. Arch. Zuzana Knežníková architekt (FA VUT Brno) +421 901 77 44 15 kneznikova@rules.sk
Bc. Dana Vargovčíková architekt (FA STU Bratislava) +421 901 77 44 16 vargovcikova@rules.sk
Pavol Matys technický asistent +421 901 77 44 33 matys@rules.sk