Ekonomické rodinné domy s troma bytmi, Čierna Voda

Racionálne rodinné domy obsahujú po tri bytové jednotky. Funkcionalistický vzhľad fasád sme oživili drevenými prvkami, ktoré sú stavebne aj tepelne oddelené od obvodových schránok. Na prízemí sú dva dvojizbové byty, na poschodí trojizbový byt.

Racionálne rodinné domy obsahujú po tri bytové jednotky. Funkcionalistický vzhľad fasád sme oživili drevenými prvkami, ktoré sú stavebne aj tepelne oddelené od obvodových schránok. Na prízemí sú dva dvojizbové byty, na poschodí trojizbový byt. Dvojizbové byty sú riešené ako malometrážne s racionálnymi dispozíciami s dostatkom úložných priestorov. Trojizbový byt je riešený veľkoryso cez dve podlažia. Na prízemí je vstupný priestor so skladom, na poschodí denná a nočná zóna. Z obývačky aj spální je prístupná terasa.

Návrh (vizualizácia) rodinných domov od ulice

Uličné fasády domov sú pre zabezpečenie súkromia introvertné bez okien. Kompozične problematicky pôsobiacu symetriu domov sme zmiernili drevenou pergolou s viničom. Pergola prebieha nad parkovacími miestami a prechádza do medzidomového priestoru, kde plní funkciu ochrany vstupov do bytov pred počasím.

Návrh (vizualizácia) fasády rodinných domov zo záhrady

Záhradné fasády sme navrhli systematicky a pravidelne. Okná rovnakých rozmerov pôsobia harmonicky a znižujú cenu realizácie. Medzi domami vznikol spoločný priestor, z ktorého je prístupný druhý dvojzibový byt na prízemí aj trojizbový byt s terasou na poschodí. Bielu fasádu sme opticky rozčlenili tmavými pásmi, takže vyzerá ako z viacerých dielov.

Návrh (vizualizácia) bočnej fasády rodinného domu

Dispozície domov sme navrhli tak, aby mal každý z bytov dostatok súkromia, čo nebolo na kompaktnom tvare hmoty domu jednoduché. Orientácia k svetovým stranám nám umožnila okná bytov orientovať na rôzne fasády domu, takže nedochádza k optickému kontaktu medzi obyvateľmi jednotlivých bytov.


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti