Nízkoenergetické bytové domy, Wolfsthal, Rakúsko

Súbor bytových domov s malometrážnymi bytmi sme navrhli kompaktne a jednoducho, aby ich bolo možné za rozumné náklady zrealizovať. Cenovo dostupné domy spĺňajú vysoké kritéria na estetiku a nízku spotrebu energie.

Sídlisko tvorí desať obytných domov, ktoré sú zložené z dvoch typologických druhov novonavrhovaných domov. Domy A1 - A4 majú jednostrannú južnú orientáciu, B2 - B6 majú východozapadnú orientáciu bytov. B1 je zrekonštruovaný dom.

Urbanistické riešenie obytného súboru

Obytné domy "A1 až A4" tvoria jeden typologický druh, ktorý sme umiestnili tak, aby svojimi hmotami tvoril bariéru medzi vnútroblokom a železničnou traťou. Obytné miestnosti týchto domov sú orientované prevažne na juh. Spodné byty majú terasy a súkromné záhrady, byty na poschodí loggie po celej časti južnej fasády. Obytný dom "B1" je rekonštrukcia pôvodného domu. Obytné domy "B2 až B6" majú byty orientované do vnútroblokov medzi nimi, takže väčšina obytných miestností je orientovaná na východ resp. na západ. Byty na prízemí majú terasy a veľké súkromné záhrady, byty na poschodí prístupné exteriérovými schodiskami majú loggie riešené ako samostatné, tepelne oddelené konštrukcie.


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti