Obytný súbor s umelým jazerom, Reca

Moderné sídlisko v Reci pri Senci tvoria bytové a rodinné domy, ktoré sme navrhli v nízkoenegetickom štandarde pre udržanie nízkych prevádzkových nákladov. Pozostáva z dvoch polyfunkčných domov, piatich bytoviek a troch rodinných domov.

Moderné sídlisko v Reci pri Senci tvoria bytové a rodinné domy, ktoré sme navrhli v nízkoenegetickom štandarde pre udržanie nízkych prevádzkových nákladov. Pozostáva z dvoch polyfunkčných domov, piatich bytoviek a troch rodinných domov.

Návrh (vizualizácia) fasád obytných domov smerom k vodnej ploche

Vzhľadom na vidiecke prostredie, v ktorom sa sídlisko nachádza, sme považovali za dôležité poskytnúť obyvateľom maximálne prepojenie a kontakt s exteriérom. Byty orientované do átria majú preto loggie a veľké balkóny, ktoré im umožnia kontakt s relaxačnou zónou a vodnou plochou bez nutnosti opustenia bytu.

Návrh (vizualizácia) vnútrobloku s umelým jazerom

Dominantným prvkom obytného vnútrobloku je umelá vodná plocha, ktorá prechádza z jednej strany územia na druhú. Z oboch strán vodného kanála sme navrhli promenádu pre obyvateľov sídliska. Na brehoch umelého jazera sú drevené terasy s možnosťou sedenia aj ležania pre obyvateľov. Vodu križuje pešia lávka.

Návrh (vizualizácia) detského ihriska

Detské ihrisko považujeme v novonavrhovaných sídliskách za nevyhnutný prvok, pretože tvorí priestor pre aktívny relax detí a taktiež miesto stretávania rodičov počas ich "venčenia". Návrh ihriska pre deti sme urobili s ohľadom na akustický komfort obyvateľov neďalekých domov, je situované tak, aby ho okolité domy hmotami izolovali.

Návrh (vizualizácia) bytového domu od parkoviska

Medzi pozdĺžnymi polyfunkčnými domami a samostatne stojacími bytovými domami sa nachádza nadzemné parkovisko slúžiace hlavne pre parkovanie návštevníkov. Fasády budov smerom k parkovisku sú na rozdiel od vnútroblokových fasád introvertnejšie a ich loggie sú menšie a neprebiehajú po celom obvode budovy.

Návrh (vizualizácia) pozdĺžnych bytových domu zo strany cesty

Na dlhšej strane pozemku rovnobežne s hlavnou cestou sme navrhli bytové domy pozdĺžnych tvarov, ktoré svojou hmotou chránia vnútroblok pre ruchom z komunikácie. Pred domami sa nachádza pozemné parkovisko hostí. Uzavretejšie fasády s nepravidelným rozmiestnením okien sme na niektorých miestach oživili balkónmi.

Návrh (vizualizácia) rodinného domu

Na časti pozemku najďalej od cesty sme navrhli zástavbu samostatne stojacich rodinných domov so záhradami poskytujúcimi maximálne súkromie. Architektúra rodinných domov sa odvíja od architektúry sídliska, jednoduchý tvar budov znamená výhodné tepelno-fyzikálne vlastnosti, čo majiteľom ušetrí náklady na vykurovanie.

Návrh (vizualizácia) zastavania územia

Návrh (vizualizácia) urbanizmu


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti