Panoramatická vila, Dolné Rakúsko

Jedinečná architektúra na jedinečnom pozemku. Rozdielne uhly sklenených fasád jednotlivých podlaží robia stavbu dynamickou a obyvateľom poskytujú výhľady na všetky svetové strany. Pre veľký sklon svahu má dom zadnú časť zapustenú do kopca.

Jedinečná architektúra na jedinečnom pozemku. Rozdielne uhly sklenených fasád jednotlivých podlaží robia stavbu dynamickou a obyvateľom poskytujú výhľady na všetky svetové strany. Pre veľký sklon svahu má dom celú zadnú časť zapustenú do kopca. Štyri výškové úrovne domu spája výťah - dole je garáž, kino a sklady, vyššie sklenený bazén s výhľadom a posilňovňa. Dve vrchné podlažia slúžia pre obývaciu čast a spálne s pracovňou. Pozemok domu sa nachádza mimo centra dediny na jej okraji, preto sme po konzultácii s miestnym úradom mohli vytvoriť modernú architektúru. Hmota domu je podriadená dokonalému výhľadu na okolitú prírodu.

Architektúra domu

Architektonická kompozícia objektu pozostáva zo štyroch hmôt, každá obsahuje jedno poschodie. Jednotlivé hmoty sú navzájom poposúvané, aby výsledok nepôsobil ťažkopádne a zošikmené, aby malo každé poschodie iný výhľad. Predné, južné časti kvádrov sú presklenné, zadné časti sme zapustili do zeme.

Pohľad z ulice

Dom štyri poschodia, dve podzemné a dve nadzemné. Na úrovni ulice je garáž, skladové priestory a kinosála. Na vyššom podlaží je bazén, sauna a posilňovňa. Na prvom nadzemnom podlaží je obývačka a kuchyňa s jedálňou. Na druhom nadzemnom podlaží je nočná časť - pracovňa, spálne a kúpeľne. Nadzemné podlažia majú drevené terasy.

Bazén s výhľadom

Koncept domu sme podriadili najväčšej pridanej hodnote miesta, ktorou je výhľad na okolie. Koncept sme použili aj pri bazéne. Nad garážovou roletou pri vstupe do domu okno, za ktorým je sklenená stena bazéna. Transparentná stena umožňuje z bazéna priamy výhľad do okolia.


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti