Pohľadový betón

V interiéroch uprednostňujeme pravdivý pohľadový betón, čo znamená priznanie (ponechanie) pôvodných betónových konštrukcií bez omietok, stierok, obkladov a iných dodatočných povrchových úprav. Z priznaného betónu môžu byť akékoľvek betónové konštrukcie - betónové stropy, betónové steny, betónové priečky, betónové podlahy. Pojem pohľadový betón je odvodený od francúzskeho pojmu drsný betón "Béton brut".

Pohľadový betón na stropoch

Priznaný (pravý) pohľadový betón Priznaný pohľadový betón má okrem estetických aj funkčné výhody. Keďže ide o ťažký stavebný materiál, má oproti ľahkým stavebným materiálom (pórobetón, sádrokartón), vyššie akumulačné vlastnosti, takže udržuje konštantnú teplotu stavby a zabraňuje rýchlym teplotným výkyvom. Táto vlastnosť betónu pri jeho správnom použití zvýši tepelnú zotrvačnosť domu. Tento jav v praxi znamená, že dom bude aj po náhlom vystavení zdroju tepla (príchod veľa ľudí naraz, preslenenie priamym slnkom) určitú dobu držať chladnú vnútornú klímu, a naopak, po strate zdroja tepla, napríklad západe slnka bude betónový prvok do interiéru uvoľňovať teplo, ktoré počas dňa naakumuloval. Dodatočné povrchové úpravy a obklady betónu môžu jeho akumulačnú schopnosť zredukovať alebo úplne potlačiť.

Priznaná stena z betónu v byte

V novostavbe bytového domu, kde sme riešili interiér, zhotovila stavba betónové steny v takej vysokej kvalite, že sme sa ich rozhodli ponechať priznané. Pohľadová betónová stena dáva interiéru autentickú atmosféru a svojou naturálnou drsnosťou vytvára príjemný kontrast k mäkkými a teplými materiálmi zvyšku interiéru.

Priznané betónové stropy v rodinnom dome

V novostavne rodinného domu sme pri návrhu interiéru plánovali s ponechaním betónových stropov bez dodatočných povrchových úprav. Spočiatku bol osud pohľadového betónu nejasný, nakoniec ho majitelia odsúhlasili a betónový strop sa stal pekným a charakteristickým prvkom tohto bungalovu, ktorý navyše zlepšuje akumulačné schopnosti domu.

Obývačka so stropom z pohľadového betónu

Obývačke bungalovu dominuje priznaný strop z pohľadového betónu a parkety, ktoré prechádzajú z podlahy na stenu. Na zvýšenie optického efektu betónu na strope sme navrhli všetky svietidlá v obývačke ako stojace alebo nástenné. Medzi parketovým obkladom a stenou vznikol priestor pre kabeláž a kvetináče popínavej rastliny.

Spálňa rodičov

Hlavná spálňa má podobný rukopis ako ostatné miestnosti bungalovu - biele steny, betónový pohľadový strop, tmavé parkety, niky na šatníky podľa rozmerov Ikea. Okno na celú výšku a šírku miestnosti maximalizuje prepojenie spálne so záhradou. Intimitu spálni zabezpečujú vonkajšie žalúzie, rovnaké ako na ostatných oknách bungalovu.

Stierka z pohľadového betónu Ak v interiéri skutočné betónové konštrukcie nemáme a chceme dosiahnúť efekt pohľadového betónu, môžeme použiť stierky z pohľadového betónu. Stierka z betónu je dodatočná povrchová úprava stien a stropov, ktorá imituje vzhľad betónového povrchu.  ktoré znamenajú dodatočnú vrstvu imitujúcu betón. Betónové stierky použiváme len v ojedinelých prípadoch, pretože predstavujú umelý prvok, ktorý narúša pravdivý výraz interiérov, o ktorý sa v tvorbe snažíme. Keďže sú stierky z betónu umelo namiešanou zmesou, je ich možné dofarbiť presne podľa požiadaviek interiéru. Betónová stierka sa aplikuje spolu s maľovaním a keďže sa jedná o dodatočnú povrchovú úpravu, jej odtieň aj konzistenciu vieme ovplyvniť prímesami a farbami.

Betónová stierka v dennom priestore rodinného domu

V dvojposchodovej dennej časti rodinného domu sme potrebovali opticky rozdeliť veľké plochy stien, pretože v bielej farbe na nich bolo vidieť stavebné nerovnosti. Betónová stierka na veľkých súvislých plochách stien vytvára pravidelný raster, ktoré im dáva ľudskejšiu mierku a dokonca útulnosť.

Fotografie: Dano Veselský