H.O.M.i.E., 05/2015, S imidžom Loftu, 26-32

V májovom čísle 2015 magazínu H.O.M.i.E nájdete náš projekt Loftový byt v nadstavbe v článku "S imidžom loftu" na stranách 26-32.