Môjdom, 01/2012, Iný štandard výstavby vyžaduje iný prístup k návrhu, 104-108

V januárovom čísle 2012 magazínu Môjdom nájdete naše projekty Nízkoenergetický bungalov a Hausboat v článku "Iný štandard výstavby vyžaduje iný prístup k návrhu" na stranách 104 - 108.