Môjdom špeciál 2012, 04/2012, Typový a predsa pasívny, 6-18

V časopise Môjdom špeciál 2012 - Ako sa stavia úsporný dom nájdete náš projekt Interiér pasívneho domum Ecocube v Čunove v článku Typový a predsa pasívny na stranách 6-18.