Cenník

Architektonická štúdia

20 €/m²

8 týždňov

Výsledkom štúdie sú výkresy a vizualizácie exteriéru. Cena platí pre novostavby a obsahuje maximálne dve alternatívy riešenia. Pre začiatok prác na projekte je potrebný výškopis a polohopis pozemku so zakreslením inžinierských sietí a susedných budov.

Projekty pre úrady

30 €/m²

8 týždňov

Projekty pre úrady pozostávajú z projektovej dokumentácie potrebnej pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Cena neobsahuje vybavenie povolení a inžiniersku činnosť.

Realizačný projekt

50 €/m²

8 týždňov

Realizačný projekt obsahuje podrobnú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej je možné vytvoriť rozpočet na stavbu aj ju zrealizovať. Pokiaľ máte záujem o interiér od nás, je vhodné robiť realizačný projekt stavby po projekte interiéru.

Autorský dozor

30 €/hod

Autorský dozor počas realizácie účtujeme na základe času stráveného na stavbe a dopravou k nej. Pri projektoch mimo Bratislavy sú k cene času na stavbe pripočítané cestovné náklady dopravy na miesto stavby uvedené v cenníku ostatných služieb.

DPH

ceny neobsahujú dph

Chcem návrh architektúry