Sídlo advokátskej kancelárie, Zvolen

Pragmatická architektúra dvojposchodovej budovy dôstojne reprezentuje svoju funkciu. Jednoduchý konštrukčný systém znamená racionálne využitie prostriedkov na výstavbu. Budovu sme navrhli tak, aby ju bolo možné v budúcnosti rozšíriť prístavbou.

Pragmatická architektúra dvojposchodovej budovy vo Zvolene dôstojne reprezentuje svoju funkciu - sídlo advokátskej kancelárie. Jednoduchý konštrukčný systém znamená racionálne využitie prostriedkov na výstavbu. Budovu sme navrhli tak, aby ju bolo v budúcnosti možné rozšíriť nadstavbou aj prístavbou. Čistý tvar domu bez zbytočných dekorácii odpovedá vážnosti povolania majiteľov.

Vstup do budovy

Hmotovú kompozíciu budovy sme navrhli tak, aby bolo na prvý pohľad jasné, kde sa nachádza vstup do budovy. Nachádza sa v ustúpenej časti hmoty budovy, ktoré zároveň zabezpečuje jeho prirodzenú ochranu pred počasím. Orientáciu na vstup zvýrazňuje žltá farba vstupnej bránky . Vedľa nej je situovaný vjazd na pozemok.

Uličná fasáda

Hmota domu zreteľne naznačuje, kde sa nachádza hlavný vstup do jej vnútra. Monochromatické prevedenie materiálov na budove odlišuje budovu od susedného obytného komplexu Emporia. Vstupnú bránu sme navrhli v žltej farbe, čím sme akcentovali miesto vstupu a zároveň zladili optický dojem so sudedom.

Dvorná fasáda

Smerom do dvora je horné poschodie ustúpené, čo nám umožnilo vytvoriť veľkú terasu pre potreby vedenia firmy. Budovu sme navrhli tak, aby ju bolo v budúcnosti možné nadstavať aj pristavať. Pokiaľ by sa zväčšenie riešilo formou prístavby, rozšírenie prebehne smerom do záhrady, terasa sa zmenší na polovicu.

Fotografie: Peter Čintalan


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti