Cenník

Architektonická štúdia

20€/m²

8 týždňov

Výsledkom štúdie sú pôdorysy a vizualizácie exteriéru. Cena platí pre novostavby a nemá obmedzený počet alternatív riešenia. Pre začiatok prác na projekte je potrebný výškopis a polohopis pozemku so zakreslením inžinierských sietí a susedných budov a územnoplánovacia informácie (UPI).

Projekty pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

od 40€/m²

8 týždňov

Projekty pre úrady pozostávajú z projektovej dokumentácie potrebnej pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Cena obsahuje jednostupňový projekt architektúry a projekty profesii. Cena neobsahuje výkaz výmer, vybavenie povolení a inžiniersku činnosť.

Realizačný projekt

od 70€/m²

16 týždňov

Realizačný projekt obsahuje podrobnú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej je možné vytvoriť rozpočet na stavbu aj ju zrealizovať. Pokiaľ máte záujem o interiér od nás, je vhodné robiť realizačný projekt stavby po projekte interiéru.

Realizačné detaily

30€/m²

4 týždne

Pri stavbách so špeciálnymi fasádami (prevetrávané a obkladané fasády), domami vo svahu, pochôdznymi strechami a terasami môžu byť pre realizáciu potrebné výkresy detailov v podrobnej mierke. Ide hlavne o detaily skladieb fasád, oplechovaní, detailov styku okien s fasádami a podobne.

Autorský dozor

40€/hod

Autorský dozor počas realizácie účtujeme na základe času stráveného na stavbe a dopravou k nej. Pri projektoch mimo Bratislavy sú k cene času na stavbe pripočítané cestovné náklady dopravy na miesto stavby uvedené v cenníku ostatných služieb.

DPH

ceny neobsahujú dph

Ďalšie informácie

Pri rodinných domoch do svahu, kedy je výškový rozdiel terénu nad 100cm, účtujeme 30% k jednotlivým častiam projektu. Ceny platia pre rodinné domy od 150m² do 400m². Pri iných rozlohách ceny určujeme individuálne. Výpočtovou plochou sa rozumie súčet hrubých podlažných plôch všetkých podlaží.

Chcem návrh architektúry