Cenník

Zameranie priestoru

10€/m²

2 týždne

Pre začiatok projekčných prác je potrebné priestor zamerať. Cena zahŕňa podrobné trojdimenzionálne zameranie priestoru vrátane stien, stropov a vývodov. Výsledkom je 3D model priestoru slúžiaci ako podklad pre návrh interiéru. Dispozíciu a návrh interiéru je možné vyhotoviť aj bez zamerania z výkresov, ktoré máte, na tvorbu projektu pre cenovú ponuku je zameranie nevyhnutné.

Dispozičné riešenie

20€/m²

4 týždne

Návrh dispozície (spaceplan) slúži na zefektívnenie pôdorysov a získanie predstavy o možnostiach ich využitia. Výsledkom je návrh pôdorysu so základnými rozmermi, ktorý spravidla obsahuje viac variantov. Ide napríklad o rozmiestnenie nábytku v miestnostiach a o dispozičné zmeny, pokiaľ sú predmetom návrhu.

Návrh interiéru

od 50€/m²

12 týždňov

Návrh interiéru vytvárame na základe vašich požiadaviek na dizajn, funkčnosť, termín realizácie a rozpočet. Výsledkom je štúdia interiéru vo forme vizualizácii s použitím reálnych zariaďovacích predmetov a materiálov. Zo štúdie vieme odhadnúť približnú cenu a dĺžku trvania realizácie a slúži ako podklad projektu pre cenovú ponuku. Cena platí pre priestory od 100m².

Projekt pre cenovú ponuku

od 60€/m²

12 týždňov

V podklade pre cenovú ponuku rozpracujeme návrh do detailov tak, aby bolo možné získať cenovú ponuku realizácie. Projekt obsahuje výkresy stropov, stien a podláh s rozmiestnením elektroinštalácii, vývodov vody a iných prvkov. Súčasťou dokumentácie sú výkresy nábytku na mieru a podrobná špecifikácia použitých prvkov s cenovou ponukou realizácie na kľúč.

Realizačný projekt stavebnej časti a koordinácia profesistov

od 50€/m²

8 týždňov

Pri interiéroch so stavebnými úpravami, resp. so špeciálnymi požiadavkami na technológie (rekuperácia, chladenie, inteligentná elektroinštalácia) môžu byť potrebné samostatné realizačné projekty architektúry a profesistov a ich vzájomná koordinácia. Celková cena projektu je určená od náročnosti jednotlivých projektov.

Autorský dozor

40€/hod

Autorský dozor zahŕňa návštevy stavby počas realizácie jedenkrát za týždeň, kedy vizuálne overíme súlad projektu s realizáciou. Autorský dozor neobsahuje úpravu projektu počas výstavby, riadenie stavby, koordináciu firiem a odborný dohľad nad realizáciou interiéru. Pri realizácii na kľúč je autorský dozor bezplatný.

Realizácia na kľúč

bezplatne

Pri realizácii na kľúč zabezpečíme harmonogram prác, výber firiem, koordináciu remeselníkov a odborný dohľad v cene realizácie. Služba obsahuje aj nevyhnutné úpravy projektu počas realizácie a tvorbu dielenskej výrobnej dokumentácie, pokiaľ je potrebná. Váš interiér budú realizovať overení remeselníci a firmy, takže výsledok bude zodpovedať kvalite našich predošlých realizácii.

Výkaz prvkov a cenová ponuka realizácie

20€/m²

6 týždňov

Posledným krokom pred objednávkou realizácie je zoznam interiérových prvkov a špecifikácia materiálov, ktorá obsahuje ceny a doby dodania. Cenová ponuka realizácie na kľúč obsahuje aj predbežný harmonogram realizácie na kľúč pri riešení našou spoločnosťou.

Ďalšie informácie

Ceny neobsahujú dph. Cenu určujeme z celkovej plochy priestoru. Cena platí pre obytné interiéry od 100 m². Jednotlivé ceny sa spočítavajú. Výpočtovou plochou sa rozumie súčet hrubých podlažných plôch.

Chcem návrh interiéru