Cenník

Zameranie a digitalizácia priestoru (3D model skutkového stavu)

10€/m²

do 1 týždňa

Pre začiatok projekčných prác je potrebné priestor zamerať. Cena zahŕňa podrobné trojdimenzionálne zameranie priestoru vrátane stien, stropov a vývodov. Výsledkom je 3D model priestoru slúžiaci ako podklad pre návrh interiéru. Dispozíciu a návrh interiéru je možné vyhotoviť aj bez zamerania z výkresov, na tvorbu projektu pre cenovú ponuku je však zameranie nevyhnutné.

Návrh dispozície (2D pôdorysy)

20€/m²

4 týždne

Návrh dispozície (spaceplan) slúži na zefektívnenie pôdorysov a získanie predstavy o možnostiach ich využitia. Výsledkom je návrh pôdorysu s rozmiestnením zariaďovacích predmetov so základnými rozmermi vo viacerých alternatívach. Pokiaľ je našou dodávkou aj štúdia architektúry (návrh budovy), cena tejto časti je v nej zahrnutá a samostatne ju neúčtujeme.

Návrh interiéru (3D vizualizácie)

50€/m²

12 týždňov

Návrh interiéru vytvárame na základe vašich požiadaviek na dizajn, funkčnosť, termín realizácie a rozpočet. Výsledkom je štúdia interiéru vo forme vizualizácii s použitím reálnych zariaďovacích predmetov a materiálov. Zo štúdie vieme odhadnúť približnú cenu a dĺžku trvania realizácie a slúži ako podklad pre ďalšie fázy projektu. Cena platí pre priestory od 100m².

Projekt pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác (výkres pre úrad)

10€/m²

2 týždne

Pokiaľ sa v rámci návrhu uvažuje o úpravách dispozície alebo rozvodov, ktorými sa podstatne nezmení vzhľad, nezasahujú do nosných konštrukcií a nemení sa spôsob užívania interiéru, je pred začiatkom prác potrebné podať ohlášky stavebnému úradu. Projekt pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác obsahuje grafickú a textovú časť. Cena platí od 100m².

Projekt stavebnej časti (realizačné výkresy stavebných úprav a rozvodov)

50€/m²

8 týždňov

Pri interiéroch so stavebnými úpravami alebo úpravami rozvodov, prípadne so špeciálnymi požiadavkami na technológie (rekuperácia, chladenie, inteligentná elektroinštalácia) môžu byť potrebné samostatné realizačné projekty stavebnej časti a koordinácia s profesiami. Pokiaľ je našou dodávkou aj realizačný projekt architektúry, cena tejto časti je v ňom zahrnutá a samostatne ju neúčtujeme.

Projekt interiéru (povrchy stien, stropov a podláh, typový a atypický nábytok)

60€/m²

12 týždňov

V podklade pre cenovú ponuku rozpracujeme návrh do detailov tak, aby bolo možné získať cenovú ponuku realizácie. Projekt obsahuje výkresy povrchov stropov, stien a podláh. Súčasťou dokumentácie sú technické výkresy nábytku na mieru, špecifikácia všetkých viditeľných častí interiéru a presné označenie použitých zariaďovacích predmetov a doplnkov.

Cenová ponuka realizácie na kľúč (rozpočet a harmonogram)

10€/m²

4 týždne

Posledným krokom pred začiatkom realizácie je tvorba cenovej ponuky realizácie na kľúč vrátane harmonogramu. Obsahuje podrobný zoznam všetkých činností a prvkov potrebných pre realizáciu interiéru. Táto časť zahŕňa získanie cenových ponúk od dodávateľov, ich vzájomnú koordináciu, určenie postupu jednotlivých krokov a vytvorenie súhrnného harmonogramu realizácie.

Autorský dozor

40€/hod

počas realizácie

Autorský dozor zahŕňa návštevy stavby počas realizácie jedenkrát za týždeň, kedy vizuálne overíme súlad projektu s realizáciou. Autorský dozor neobsahuje úpravu projektu počas výstavby, riadenie stavby, koordináciu firiem a odborný dohľad nad realizáciou interiéru. Pri realizácii na kľúč je autorský dozor súčasťou cenovej ponuky realizácie na kľúč.

Realizácia na kľúč

v cene realizácie na kľúč

Pri realizácii na kľúč zabezpečíme harmonogram prác, výber firiem, koordináciu remeselníkov a odborný dohľad. Služba obsahuje aj nevyhnutné úpravy projektu počas realizácie a tvorbu dielenskej výrobnej dokumentácie, pokiaľ je potrebná. Váš interiér budú realizovať overení remeselníci a firmy, takže výsledok bude zodpovedať kvalite našich predošlých realizácii.

Ďalšie informácie

Ceny neobsahujú dph. Cenu určujeme z celkovej plochy priestoru. Cena platí pre obytné interiéry od 100 m². Jednotlivé ceny sa spočítavajú. Výpočtovou plochou sa rozumie súčet hrubých podlažných plôch.

Chcem návrh interiéru