Rekonštrukcia funkcionalistickej pamiatky, Bezručova 3 a 5, Bratislava

Objekty bývalej polikliniky predstavujú vrcholné stavby slovenského funkcionalizmu. V spolupráci s mestským pamiatkovým úradom sme navrhli rekonštrukciu, ktorá stavbe vracia pôvodný funkcionalistický výraz, dáva jej nové funkcie a zároveň ju robí schopnou tieto funkcie naplniť.

Návrh (vizualizácia) Bezručovej 3

Z objektu na Bezručovej 3 sme odstránili dodatočne vytvorenú nadstavbu so šikmou strechou a nahradili ju novou, ktorá je oproti spodnej hmote ustúpená a zreteľne vyjadruje novšiu dobu svoho vzniku. Ustúpená nadstavba s plochou strechou pôsobí z pohľadu chodca menej masívne ako jej predchodkyňa. V miestach uskočenia vznikli veľké terasy pre vrchné byty. Tmavý obklad pravouhlého novotvaru ho vizuálne oddeľuje od pôvodnej stavby s omietnutou fasádou. Nadstavba rešpektuje raster okien spodnej stavby a vhodne dopĺňa funkcionalistickú kompozíciu pôvodných hmôt. Dve podlažia s bytmi v nadstavbe majú nižšiu výšku ako hrebeň odstránenej šikmej strechy. Budova bude po rekonštrukcii obsahovať okrem zdravotnej funkciu aj občiansku vybavenosť, kancelárske priestory, apartmány a byty.

Návrh (vizualizácia) Bezručovej 5

Objekt na Bezručovej 5 sa zachoval v takmer nezmennej forme, jediným výraznejším stavebným zásahom rekonštrukcie bolo odstránenie šikmej strechy, ktorá bola urobená dodatočne a prechádzala cez obe budovy. Fasáde na parteri sme vrátili pôvodný obklad, zrepasovali zasklenie okolo schodiska a vymenili okná. Budova po obnove bude obsahovať zdravotnícke funkcie, občiansku vybavenosť, kancelárie a byty.

Návrh (vizualizácia) vnútorného átria

Momentálne zastavaný vnútroblok sme vyčistili a vytvorili tu privátne átrium. Dvor plný zelene a lavičiek bude slúžiť ako exteriérové plochy pre kancelárie aj byty. Dostatočná hrúbka substrátu tu umožní zasadiť okrem kríkov aj menšie stromy. Tie budú okrem okrasnej funkcie plniť aj úlohu tlmiča zvuku vo vnútrobloku. Na strane átria pri Bezručovej 5 bude terasa kaviarne.

Návrh (vizualizácia) zrekonštruovanej haly na Bezručovej 5

Trojpodlažná hala tvorila charakteristický prvok bývalej poisťovne a našim zámerom jej bolo prinavrátiť stratený lesk. To znamená obloženie podobným obkladom, zrekonštruovanie sklobetónových podláh a stropov a zariadenie mobiliárom z podobného obdobia ako budova. Plus dostatok interiérovej zelene.

Návrh (vizualizácia) výhľadu z vrchných bytov na Modrý Kostolík

Byty v nadstavbe sú takmer v úrovni veže Modrého kostolíka a ponúkajú jeden z najexkluzívnejších výhľadov v Bratislave. Vďaka ustúpeniu hmoty nadstavby smerom do vnútra budovy vznikol priestor pre veľké terasy po celej dĺžke fasád. Terasy prepoja interiér s exteriérom a exteriér s mestom, čo je v tejto polohe žiadúce a vhodné. Exkluzívna poloha, exkluzívne materiály, exkluzívny výhľad, robia predpoklady pre exkluzívny život.

Návrh (vizualizácia) vzorového bytu v nadstavbe, Bezručova 3

V nadstavbe sa nachádzajú prevažne veľkometrážne byty, ktorých dispozície a vybavenie odpovedá ich výnimočnej polohe a lokalite. Vďaka skeletovému konštrukčnému systému vnútorné priestory bytov nie sú ovplyvnené pôvodným systémom budovy. Každý byt má veľkú terasu, ktorá sa vďaka veľkým oknám stáva súčasťou obývačiek. Z niektorých bytov v krídle na Bezručovu je priamy výhľad na hrad.

Návrh (vizualizácia) vzorového apartmánu, Bezručova 3

V krídlach pôvodnej budovy sme pôvodný konštrukčný systém zachovali a dispozične sa nám sem najviac hodili malometrážne byty a apartmány, z ktorých má väčšina vlastnú loggiu prístupnú z obývačky alebo spálne. Malé byty predstavujú vďaka výnimočnej polohe racionálnu investíciu na trvalé bývanie aj prenájom.


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti