Bagetbar Glavica, Devínska Nová Ves

Interiér bagetérie v nákupnom centre sme navrhli jednoducho a neutrálne so zámerom vyzdvihnutia hlavnej myšlienky bagetérie - výroby čerstvo upečených bagiet z kvalitných surovín. Materiály sme použili v ich prirodzených podobách.

Dispozičné riešenie odpovedá filozofii bagetérie. Výdajný pult sme orientovali tak, aby pri pohľade z komunikácie tvoril dominantu nákupného centra. Po stranách od pultu sme umiestnili stoly pre konzumáciu produktov bagetérie.

Pôdorys bagetérie 37 m²

1 hlavný obslužný pult 2 pracovný pult 3 drez 4 pec na bagety 5 chladené boxy na suroviny 6 pokladňa 7 stoly 8 svetelný baner


Prehľadávaj

Priestory

Rozloha

Cena

vlastnosti