Dvojpodlažný rodinný dom, Rusovce

Funkcionalistický rodinný dom sme navrhli v kombinácii bielej omietky a hnedej prevetrávanej fasády. Citlivá hmotová kompozícia, správny pomer otvorov k stenám a výber materiálov fasád robia tento dom opticky štíhlejším, ako v skutočnosti je.

Dom sme navrhli z keramických tvárnic a železobetónu, ktoré sú zateplené minerálnou vlnou. Kompletná výstavba domu bez interiéru trvala 12 mesiacov, ďalších 6 mesiacov trvala realizácia interiéru a terénne úpravy okolo domu. Vďaka dobrej spolupráci so stavebnou firmou a precízne pripraveným projektom prebehla výstavba bez komplikácii a zdržaní.

Stavebný pozemok v pôvodnom stave

Stavebný pozemok pre rodinný dom v Rusovciach sa nachádza v okrajovej časti neďaleko jazera. Na pozemok boli privedené všetky inžinierske siete so zrealizovanými bodmi napojenia. V momente začiatku stavby boli všetky susedné pozemky prázdne. Pôvodný pozemok smerom od cesty klesal, preto sme ho museli zvýšiť.

Výkopové práce

Vrámci výkopových prác sme odstránili ornicu a vykopali rýhy pre základové pásy. Súdržnosť zeminy, ktorú statik posúdil až po odkopaní základovej škáry, bola vyhovúca, preto boli základy zrealizované podľa projektu. Prebytočná zemina bola použitá pri terénnych úpravach na pozemku. Výkopové práce začali 10/2012, realizácia domu trvala 12 mesiacov.

Zakladanie stavby

Základy rodinného domu pozostávajú zo železobetónových základových pásov s výškou základovej škáry 800 mm pod úrovňou terénu. Pod oceľovými stĺpmi budú železobetónové základové pätky s prerušeným tepelným mostom. Vzhľadom na správne predpokladané vlastnosti podložia po odhalení základovej škáry boli základy realizované podľa projektu.

Murovanie obvodových stien z keramických tvárnic Porotherm

Obvodové steny sme navrhli z presných tvárnic Porotherm, pretože majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti a vytvárajú pocit "poctivého" tehlového domu. Vzľadom na náročnú konštrukciu domu tvoria nosný systém želozobetónové koštrukčné prvky. Konzolu horného podlažia aj stropu nad dennou časťou nesú oceľové sĺpy.

Betónovanie stropu nad 1.N.P.

Horizontálne konštrukcie sme pre veľké rozpony navrhli zo železobetónu, ktorý bol vzhľadom na pôdorys domu jediným riešením. Železobetónová stropná doska nad prvým nadzemným podlažím má hrúbku 200 mm a obsahuje vyše tony oceľovej výstuže. Dosku v dennej časti podopierajú oceľové stĺpy, ktoré sme integrovali do fasády.

Hrubá stavba

Pod pojmom hrubá stavba rozumieme základy, obvodové steny a stropy nad podlažiami. Komplikovaný konštrukčný systém domu je podriadený nárokom na dispozície. Betónové konštrukčné prvky sú oproti keramickým obvodovým stenám ustúpené, aby sa sem zmestila vrstva tepelnej izolácie vyrovnávajúca tepelnoizolačné vlastnosti rôznych stavebných materiálov.

Montáž okien

Hliníkové okná lícujú s vonkajšou hranou obvodových stien, čo znamená rozšírenie vnútorných parapetov a tým pádom viac miesta v interiéri. Sklenená fasáda smerom do átria má rovnaké hrúbky rámov ako okná v izbách. Dom bude mať v antracitovej farbe rámy okien, vonkajšie žalúzie, garážovú bránu aj oplechovanie.

Montáž konštrukcie pre prevetrávanú fasádu

Vrchná časť domu má prevetrávanú fasádu s obkladovými doskami Fundermax. Prevetrávanú fasádu tvorí tepelná izolácia z minerálnej vlny s paropriepustnou fóliou, na ktoré bude osadená konštrukcia prevetrávanej fasády z veľkoplošných dosiek fundermax. Spodná časť domu bude zateplená minerálnou vlnou.

Ukončenie fasád

Posledným krokom k ukončeniu stavby holodomu bolo skompletovanie fasád. Spodná časť domu je zateplená minerálnou vlnou s povrchom s bielou omietkou, na hornú časť sme použili prevetrávaný fasádny systém s doskami Fundermax v drevenom dekore. Zrealizovanie stavby domu do stavu holodomu trvalo 12 mesiacov.


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti