Dvojpodlažný rodinný dom, Rusovce

Funkcionalistický rodinný dom sme navrhli v kombinácii bielej omietky a hnedej prevetrávanej fasády. Citlivá hmotová kompozícia, správny pomer otvorov k stenám a výber materiálov fasád robia tento dom opticky štíhlejším, ako v skutočnosti je.

Rodinný dom sa nám podarilo zrealizovať s menšími úpravami rovnako, ako sme ho navrhli na vizualizáciach. Pôvodne navrhovaná drevená prevetrávaná fasáda bola nahradená imitáciou dreva. Oceľová pergola pred sklenenou fasádou bude zrealizovaná podľa potreby neskôr.

Návrh (vizualizácia) vnútornej fasády rodinného domu

Členitá hmota domu nie je najkompaktnejšia, ale vyťažuje z pozemku maximum využiteľných plôch. Kompozícia hmôt odpovedá rozmiestneniu vnútorných priestorov. Na spodnú hmotu s pôdorysným tvarom písmena T sme umiestnili pravouhlý kváder, ktorého funkciu sme zvýraznili odlišným materiálom fasády.

Návrh (vizualizácia) záhradnej fasády rodinného domu

Južná strana domu je presklenená a stavbe zabezpečuje aktívne solárne zisky. Na prízemií, ktoré vytŕča do záhrady, je denná zóna s obývačkou, jedálňou a kuchyňou. Všetky obytné priestory sme orientovali do záhrady. Terasu pred kuchyňou sme navrhli tak, aby ju pred počasím chránila vykonzolovaná hmota poschodia.

Návrh (vizualizácia) uličnej fasády rodinného domu

Okná na severnej uličnej fasáde neumožňujú domu solárne zisky, preto sme ich navrhli také veľké, aby stačili na presvetlenie vnútorných priestorov. Severná fasáda je decentná a nenápadná, ustúpenie poschodia na uličnej strane opticky zmenšuje dom, hmota nepôsobí masívne. Garáž pre dve autá sme umiestnili na hranicu pozemku.


Prehľadávaj

Kategória

Rozloha

Cena

vlastnosti