RULES ateliér, Ružinov, Bratislava

Naše vlastné kancelárie využívame okrem funkcie každodenného pracoviska aj ako showroom pre klientov. Interiér prešiel komplexnou rekonštrukciou, počas ktorej sme zrušili priečky, zmenili dispozíciu a všetky rozvody natiahli nanovo.

Z priestoru pôvodných kancelárii zostali len obvodové steny a stropy. Vrámci rekonštrukcie sme vymenili elektroinštalácie, presunuli zdravotechniku, preriešili osvetlenie aj klimatizáciu a priestor prerozdelili s ohľadom na efektívne využitie denného svetla. Rekonštrukcia kanceláríi prebehla na dve etapy, počas prvej sme prerobili menší priestor a po roku sme k nemu pripojili druhý, väčši priestor.

2. Etapa

Vrámci druhej etapy sme preriešili pôvodne absolútne nelogickú dispozíciu, vďaka ktorej bola približne 1/3 pôdorysnej plochy nevyužitá v chodbe a nepraktických skladoch. "Preriešenie" znamenalo kompletné vybúranie nenosných priečok a rekonštrukcia všetkých existujúcich rozvodov. V pôvodného priestoru zostali len obvodové a nosné steny. Celková dĺžka rekonštrukčných prác trvala takmer 14 týždňov z dovodu čakania na sklenenú stenu, ktorá bola dodaná 6 týŽdňov po zameraní priestoru.

Pôvodný stav

Využiteľná plocha kancelárii bola pôdorysne určená priečkou približne v polovici hĺbky priestoru. V záujme zväčšenia efektívnej podlahovej plochy sme všetky priečky sme odstránili, čím sme dostali denné svetlo až do krajných častí pôdorysu kancelárii. A využiteľná plocha bola odrazu o väčšia o 30 percent.

Búranie vnútorných priečok

Prvým krokom búracích prác bolo radikálne "vyčistenie" priestoru, čo znamenalo kompletné odstránenie podhľadov a priečok. Pôvodné priečky mali hrúbku 150mm, spolu s deliacou priečkou medzi kanceláriami sme z priestorov vyviezli vyše 10 5-tonových kontajnerov stavebného odpadu. Búracie práce trvali 1 týždeň.

Búranie deliacej priečky medzi kanceláriami

Po zbúraní deliacich priečok vrámci kancelárie sa konečne odhalil celý priestor, dokonca presvetlený denným svetlom. Pred vybúraním deliacej steny smerom do vedľajšej kancelárie sme na opačnej strane postavili dočasnú priečku zo sádrokartónu, ktorá oddeľovala priestory do skončenia rekonštrukčných prác.

Nové priečky zo sádrokartónu a rozvody klimatizácie

Realizácia sadrokártónových podľhadov

Dlaždenie podlahy

Stierkovanie a finalizácia povrchov

Maliarske práce a kompletáže

Pôvodný stav

V takmer 90 metrovej kancelárii boli pracovné miesta len pre 4 ľudí a stôl slúžiaci ako zasadačka. Pôvodný nábytok pôsobil provizórne a bol rozložený tak, že uberal o svetlo vzdialenejšie časti priestoru. My sme kancelariu zefektívnili a na rovnakú plochu dostali 10 pracovných miest, zasadaciu miestnosť pre 10 ľudí s kuchynkou a skladom.

Priestor po vyprataní nábytku

Po likvidácii nábytku bol priestor vzdušnejší, ale pre natiahnutie nových elektrických a zdravotechnických rozvodov ho bolo treba aj tak celý rozbúrať. Pôvodný holopriestor mal laminátovú plávajúcu podlahu, dve kanálové klimatizačné jednotky a neónové osvetlenie. Na stene medzi dverami je pôvodný elektrorozvádzač aj datový rozvádzač. Tie získali po rekonštrukcii niekoľkonásobne väčšie rozmery. Dĺžka trvania: 1 deň.

Odstránenie parkiet a zbúranie murovanej priečky

Prvým krokom stavebných úprav bolo odstránenie priečky medzi kanceláriou a archívom. Pôvodná dispozícia obsahovala zbytočne veľký sklad, ktorý bol od hlavného priestoru oddelený murovanou stenou. Na mieste skladu sme navrhli kuchynku a dva menšie samostatné sklady, ktoré sme pre úsporu miesta oddelili drevenou stenou s posuvnými dverami. Dĺžka trvania: 2 dni.

Prerobenie rozvodov zdravotechniky

Umiestnenie pôvodnej kuchynky nám nevyhovovalo, pretože sa nachádzala uprostred dispozície, kam sme pre dostatok denného svetla plánovali umiestniť pracovné miesta. Zdravotechnické rozvody sme premiestnili na okraj na miesto pôvodného skladu. Nízka východisková výška odbočky zo stúpačky nám to dovolila pri zachovaní dostatočného spádu. Dĺžka trvania: 1 deň.

Rozvody klimatizácie

Pre docielenie maximálneho komfortu pri použivaní klimatizácie sme navrhli zmenu výfuku chladného vzduchu od fancoilov do priestoru. Pôvodné dve vzduchotechnické mriežky, ktoré vyfukovali studený vzduch silným prúdom jedným smerom, sme nahradili šiestimi stropnými tanierovými ventilmi, čo zabezpečí rovnomernejší a komfortnejší rozptyl vzduchu v priestore. Dĺžka trvania: 4 dni.

Klimatizačné plénum pre zmenu distribúcie upraveného vzduchu

Rozvody silnoprúdu, slaboprúdu a multimédií

Pôvodná elektroinštalácia bola pre nároky modernej kancelárie nevyhovujúca, preto sme všetky rozvody natiahli nanovo. Nový priestor má 30 dátových zásuviek, 12 svetelných okruhov a dostatočný počet elektrických zásuviek. Pre optimálny komfort a prepojenie multimediálnych zariadení sú všetky miesta poprepájané analógovými, optickými aj hdmi káblami. Dĺžka trvania: 10 dni.

Montáž podhľadu zo sádrokartónu

Všeobecne sa vyhýbame samoúčelnému znižovaniu výšky priestorov, v tomto prípade sme do stropu potrebovali dostať rozvody elektriky a vzduchotechniky a jediným riešením bolo použitie podhľadu zo sádrokartónu. Vzhľadom na množstvo zápustných prvkov v podhľade sme vytvorili presný výkres hliníkových profilov, aby sa pri ich montáži nemusela narúšať konštrukcia sádrokartónu. Dĺžka trvania: 5 dni.

Nosná konštrukcia pre posuvnú sklenenú stenu

Dominantným prvkom hotovej kancelárie bude veľká sklenená stena medzi zasadačkou a pracoviskami. Sklenená priečka pozostáva z dvoch zavesených posuvných a jednej strednej pevnej časti. Vzhľadom na váhu skla sme pod sadrokartón nechali vyrobiť oceľovú konštrukciu z jäklových profilov, ktorú nám dodal dodávateľ skla. Dĺžka trvania: 1 deň.

Stierkovanie stien a stropu

Z pôvodných stien sme zoškrabali farby a nechali sme ich prestierkovať. Špeciálny dôraz sme kládli na dokonalý povrch sádrokartonového pohľadu, pretože pri vstupe do miestnosti pri protisvetle by bola viditeľná aj tá najmenšia chyba prepáskovania alebo brúsenia. Z tohto dôvodu sme strop nechali trojnásobne prestierkovať. Dĺžka trvania: 5 dni.

Pokládka dlažby

Pôvodná laminátová plávajúca podlaha bola na náročné použitie v kancelárskych priestoroch nevhodná, preto sme ju vymenili za veľkoformátovú gresovú dlažbu lepenú na pôvodný anhydridový poter. Do podlahy sme navrhli tri inštalačné krabice, ktoré ukrývajú elektrické, dátové aj multimediálne zásuvky do ostrova aj konferenčného stola. Dĺžka trvania: 5 dni.

Komopletáže - maliarske práce a montáž svietidiel

Po ukončení prašných stavebných prác bolo možné priestor prvý krát vymalovať, ďalšie dve vrstvy farby prišli po kompletáži svietidiel a elektrických prvkov. Po kompletáži bude kancelária v štádiu holopriestoru, po zariadení nábytkom bude pripravená na použitie.  Dĺžka trvania: 4 dni.

Montáž atypického nábytku

Atypické pracovné stoly zhotovené na zákazku sme navrhli do stredu dispozície, čím sme dosiahli maximálne využitie pôdorysnej plochy miestnosti. Pracovný ostrov bude obsahovať 6 pracovných miest. Pre dosiahnutie efektu vzdušnosti sme ich navrhli vykonzolované. Stolové dosky držia na jäklovej konštrukcii, ktorú sme ukotvili do podlahy. Dĺžka trvania: 2 dni.

Montáž sklenenej dielacej priečky

Bezrámová deliaca stena zo skla medzi zasadačkou a pracoviskami pozostáva z troch rovnakých častí. Jedna tabuľa má rozmery približne 3 m x 2,10 m, čo znamenalo, že do priestoru ich dostaneme jedine cez okno pomocou žeriavu. Váha jedného skla je približne 120kg, čo vyžadovalo maximálnu pozornosť pri manipulácii. Dĺžka trvania: 1 deň.


Prehľadávaj

Priestory

Rozloha

Cena

vlastnosti