Vizualizácia alebo realizácia?

Nasledujúci článok vznikol ako reakcia na často kladenú otázku, či používame v návrhoch reálne zariaďovacie predmety. Zmyslom našej práce nie sú návrhy, ale realizácie, preto už vo fáze navrhovania sa okrem vzhľadu sustredíme aj na realizovateľnosť a cenu výsledku. Tento postup vyžaduje podrobný projekt, ktorý môže trvať aj niekoľko mesiacov, ale vo finále je výsledok, ktorý za to stojí. O dôslednosti našej práce svedčia nasledujúce obrázky, na ktorých sú vizualizácie a realizácie, ktoré je v niektorých prípadoch takmer nemožné rozlíšiť.